Tính năng

Bán hàng

Thao tác dễ dàng, nhanh chóng.
Hỗ trợ tính tiền thừa cho khách.
Hỗ trợ bán thuốc theo đơn.
Hiển thị số lượng tồn kho, giá bán khi chọn thuốc.
Hiển thị mặc định thông tin liều dùng, cách dùng.
Bán hàng bằng mã vạch.
Cảnh báo thuốc trùng hoạt chất, tương tác thuốc.
Khách hàng trả lại thuốc.
In hóa đơn bán hàng.
Tìm kiếm lịch sử mua hàng của khách hàng, tìm lại hóa đơn cũ...
Hỗ trợ các nhà thuốc có dịch vụ bác sĩ khám bệnh và kê toa.
Bác sĩ lập phiếu khám bệnh và kê toa.
Quầy thuốc thừa kế thông tin toa thuốc tự động lập đơn bán thuốc.
Các báo cáo tổng hợp về chức năng bác sĩ kê toa.

Nhập hàng

Quản lý hàng nhập theo từng nhà cung cấp.
Quản lý xuất trả lại nhà cung cấp.
Quản lý hàng nhập kho theo số lô hạn dùng.
Hỗ trợ nhập hàng có chiết khấu theo đơn hoặc theo từng mặt hàng trong đơn.
Tự động cập nhật số lượng tồn khi phát sinh nhập xuất.
Tự động cập nhật công nợ khi nhập hàng.
Tự động tạo phiếu chi tiền khi thanh toán tiền hàng.
Tự động cập nhật giá vốn khi có thay đổi giá nhập.
Quy đổi từ đơn vị nhập sang đơn vị bán.
In phiếu nhập hàng.
Tìm kiếm lịch sử nhập hàng theo nhà cung cấp, tìm lại hóa đơn cũ...

Quản lý Công nợ

Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
Tự động lập bảng cân đối công nợ.

Kiêm kê kho

Hỗ trợ kiểm kê kho nhanh chóng chính xác.

Cấp phát thuốc

Hỗ trợ các nhà thuốc của phòng khám.
Quản lý việc cấp phát và thu hồi thuốc cho các khoa phòng trong phòng phám.
Các báo cáo tổng hợp về thuốc được cấp phát.

Quản lý Danh mục

Danh mục thuốc.
Khách hàng.
Nhà cung cấp.
Khoa/phòng nội bộ.
Phân loại thuốc.
Đơn vị thuốc.

Quản lý người dùng

Quản lý người dùng theo chức năng nghiệp vụ.
Mỗi người dùng làm việc với chức năng tương ứng.
Mỗi người dùng có tài khoản riêng làm việc độc lập.

Bảng thông tin tổng hợp

Nhanh chóng theo dõi, kiểm soát công việc hằng ngày:
Doanh số bán hàng.
Số lượng khách hàng.
Số lượng hóa đơn bán ra.
Số lượng hóa đơn trả lại.
Các sản phẩm nổi bật (nhiều người mua nhất, doanh thu cao nhất, bán nhiều nhất).
Theo dõi lượng tồn kho.
Cảnh báo hàng tồn kho.
Cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng...

Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo quản trị thông minh, phong phú, đa chiều (biểu đồ, đồ thị, bảng dữ liệu). Dễ dàng, nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh:
Báo cáo bán hàng.
Báo cáo cấp phát thuốc.
Báo cáo nhập hàng.
Báo cáo hư hao - mất mát.
Báo cáo hàng tồn kho.
Báo cáo quản trị.
Biểu đồ.
Biến đổi giá nhập.
Biến đổi giá bán.

Phí dịch vụ

Khởi Nghiệp

Các chức năng cơ bản.
(Dành cho nhà thuốc mới kinh doanh)

290.000đ
/ tháng
  • Giảm 10% đăng ký >= 02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >= 03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >= 04 năm
Đăng ký

Phát Triển

Tất cả các chức năng.
(Hỗ trợ trong phạm vi các chức năng có sẵn)

390.000đ
/ tháng
  • Giảm 10% đăng ký >= 02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >= 03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >= 04 năm
Đăng ký

Mở Rộng

Tất cả các chức năng.
(Hỗ trợ thêm các chức năng nâng cao)

490.000đ
/ tháng
  • Giảm 10% đăng ký >= 02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >= 03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >= 04 năm
Đăng ký

Liên hệ

18/27 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, Việt Nam
hotro@ketnoiyte.vn
(024) 35 765 990